آخرين مطالب

خبر خوان RSS

توسط کد های زیر شما می توانید از جدید ترین اخبار و رویدادهای مهم سایت ما اطلاع پیدا کنید

فقط کافیست کدهای زیر را در قالب وبلاگ و یا هر جای قابل دیدن سایت خود کپی نمایید

با تشکر از همکاری شما – کانون علمی فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا

نمونه کد :


******************************

<!– Start WebGozar.com Rss Reader code  –>
<style>
.WFeedTitle{font-family:tahoma;font-size:8pt;color:#003399;text-decoration:none;font-weight:600}.WFeedTitle:hover{color:#ff4400;}
.WFeed{font-family:tahoma;font-size:9pt;color:#003399;text-decoration:none;}.WFeed:hover{color:#ff4400;}
</style>
<script src=http://reader.webgozar.com/feedreader/reader.aspx?Feed=http://www.shahidtawana.com/?feed=rss2&maxFeed=10 language=javascript></script>
<!– End WebGozar.com Rss Reader code –>