آخرين مطالب

ویروس تملق به مراتب کشنده تر از ویروس سرطان است ، خطر میکروب شبکه های چاپلوسی بالاتر از خطر شبکه های تروریستی است »

ویروس تملق به مراتب کشنده تر از ویروس سرطان و ایدز است

ویروس تملق به مراتب کشنده تر از ویروس سرطان و ایدز است

خبرگزاری شهید توانا جدی ۷, ۱۳۹۶ ۰

تملق دوستان و تملق‌گویان مثل دو تیغه قیچی، افراد صالح و توانمند را به حاشیه‌ها می‌رانند و بهره‌دهی آنها را به مردم و اجتماع قطع می‌کنند. تملق‌گرایی ریشه بسیاری از رذائل اخلاقی است شخصیت

بیشتر بخوانید »
ویروس تملق به مراتب کشنده تر از ویروس سرطان است ، خطر میکروب شبکه های چاپلوسی بالاتر از خطر شبکه های تروریستی است

ویروس تملق به مراتب کشنده تر از ویروس سرطان است ، خطر میکروب شبکه های چاپلوسی بالاتر از خطر شبکه های تروریستی است

خبرگزاری شهید توانا سنبله ۲۷, ۱۳۹۶ ۰

عامل بدبختی ها در کشور های اسلامی تملق پروری و تملق گرای است تملق دوستان و تملق‌گویان مثل دو تیغه قیچی، افراد صالح و توانمند را به حاشیه‌ها می‌رانند و بهره‌دهی آنها را به

بیشتر بخوانید »