آخرين مطالب

وحدت ملی در افغانستان از اوجب واجبات »

وحدت ملی در افغانستان از اوجب واجبات

وحدت ملی در افغانستان از اوجب واجبات

خبرگزاری شهید توانا قوس ۱۶, ۱۳۹۷ ۰

افغانستان کشوری است که اقوام مختلف با باورها، افکار و اندیشه‌های متفاوت در آن سکونت داشته و با روحیه برادری و برابری در کنارهم به صورت مسالمت آمیز زندگی می نمایند. بدون اتحاد و

بیشتر بخوانید »