آخرين مطالب

انتخابات رسوا وپر از تقلب رویایی ایجاد حکومت موقت را مساعد ساخته است!!!؟؟؟

خبرگزاری شهید توانا عقرب ۴, ۱۳۹۸ 84 بازدید

انتخابات رسوا وپر از تقلب رویایی ایجاد حکومت موقت را مساعد ساخته است!!!؟؟؟

مهندسی انتخابات پر از تقلب و تخلف در کشورحقیقیت انکار ناپذیر است که تا اکنون در هیچ کشوری از جهان نظیر ٱن برگزار نشده است .

دولت امریکا در گفتگو به اصطلاح پروسه صلح بزرگترین ٱسیب را به وجهه طالبان مسلح در داخل و خارج کشور وارد ساخت و در برگزاری انتخابات پر از تقلب ، تخلف و تخطی ماهیت جریان های سیاسی و نظام کنونی را نیز متلاشی ساخته است .
عدم اشتراک پر شور مردم در انتخابات ریاست جمهور سیلی محکم به روی نظام و جریان های مطرح انتخاباتی وارد نموده، موقعیت وجایگاه انها را نیز در سطح ملی و بین المللی ضعیف ساخته است.
در انتخابات که می بایست ده ملیون مشترکین میداشت با یک ملیون رای حقیقی و دو ملیون رای تقلبی برگزار گردید ، که از لحاظ حقوقی مشکلات در نیز به دنبال داشته مشروعیت انتخابات را زیر سوال قرار می دهد.
دولت امریکا با استفاده از چنین وضعیت، زمینه فشارحد اکثری را برای تطبیق سیاست های خویش بالای دولت مردان و جریان های مطرح وارد خواهد نمود و با استناد از تحریم انتخابات از طرف مردم انها را خورد و خمیر خواهد ساخت.
اگر خواست ٱمریکا در انتخابات ریاست جمهوری براورده نشود، کاندید مورد تایدش پیروز نگردد ، گزینه ایجاد حکومت موقت در کشورمحقق می شود.
شایان ذکر است، کشمکش های میان تیم های برتر انتخاباتی و رسوایی که در این پروسه ملی بوجد ٱمده است بیانگر از سناریوی دیگری را حکایت می کند و حالات را طوری نشان میدهند که احتمال بوجود آمدن یک حاکمیت یا یک حکومت مشروع در نتیجۀ انتخابات ۶ میزان ۱۳۹۸ یا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ خیلی تقلیل یافته به نظر می‌آید زیرا شکار تقلب ، تخلف و سلیقه های سیاسی غیر مؤجۀ کاندیدا های انتخاباتی قرار گرفته است که اعمال نفوذ کرده می‌توانند و از هم‌اکنون ملت منتظر افغانستان که یک چشم شان انتظار شروع مجدد مذاکرات صلح را دارند و یک چشم شان منتظر نتیجۀ انتخابات که به چالش کشیده شده است ، خود را در بحران می‌بینند و بوی یک بحران به مشام شان می رسد.

با در نظر داشت معضلات و مشکلات جدی انتخابات در بوجود آوردن یک حاکمیت مشروع در افغانستان ، زمینه برای آمدن یک حکومت مؤقت خیلی مساعد بنظر می‌رسد و در صورتی که انتخابات به بحران مشروعیت منتهی شود ظهور حکومت مؤقت با در نظر داشت سیاست و منافع کشور های مداخله گر و هم چنان منطقه ئی احتمال زیاد بروز را دارد .

عبدالروف توانا

پاسخی بگذارید »

*

code