آخرين مطالب

نقش فاحشه های سیاسی در نابودی کشور به‌ مراتب خطرناک‌تر از فاحشه های جنسی است.

خبرگزاری شهید توانا میزان ۱, ۱۳۹۸ 183 بازدید

فاحشه های سیاسی ،فاقد اندیشه آرما ن ، مکتب ، هدف ،قوم ، زبان ، کشور، ناموس ، دین ، اخلاق و حتی ذات شان هستند.

فاحشه های سیاسی ،مانند فاحشه های که تن فروشی می کنند ،همواره درپی پیدا کردن مشتری جدید ،مشتری که از ظرفیت ، قدرت وتوان لازم برخوردار باشد می باشند و باهیچ رهبری ،کشوری و قدرتی وفادارنبوده ،هرروز در پی معامله جدید ،بازی جدید ،شکارجدید وازدواج جدید می باشند .
اهداف و استراتیژی ایشان جز راضی ساختن نفس شیطان ، زر اندوزی رسیدن به قدرت توام با ذلت چیزی دیگری نیست….

از فاحشه گری سیاسی تا فساد سیاسی

تن فروشی به منظور ارضای جنسی سابقه طولانی دارد گفته می شود از روزی که انسان وجود داشته فحشا نیز رایج بوده است .
از دیدگاه دانشمندان تن فروشی به منظور ارضای جنسی تاثیرات منفی روی بنیان خانواده دارد و باعث شیوع و سرایت بیماری های جنسی می شود ؛اما تن فروشی در مقایسه با نوع دیگری از فحشا یعنی فحشای سیاسی، صدمات کمتری به جامعه می زند.
تن فروشی به منظور ارضای جنسی فقط به چند فرد معین و ملوث در جامعه آسیب می رساند. درحالیکه تن فروشی سیاسی سرنوشت ملت ها را به مخاطره می اندازد ،عظمت شکوه ،ترقی و تعالی و ارزشهای یک سرزمین را پا یمال می سازد ،زمینه سقوط دولت ها را مساعد می گرداند و کشور ها را به بحران می کشاند.
فاحشه های سیاسی ،فاقد اندیشه آرما ن ، مکتب ، هدف ،قوم ، زبان ، کشور، ناموس ، دین ، اخلاق و حتی ذات شان هستند.
فاحشه های سیاسی ،مانند فاحشه های که تن فروشی می کنند ،همواره درپی پیدا کردن مشتری جدید ،مشتری که از ظرفیت ، قدرت وتوان لازم برخوردار باشد می باشند و باهیچ رهبری ،کشوری و قدرتی وفادارنبوده ،هرروز در پی معامله جدید ،بازی جدید ،شکارجدید وازدواج جدید می باشند .
اهداف و استراتیژی ایشان جزراضی ساختن نفس شیظان ، زر اندوزی رسیدن به قدرت توام با ذلت چیزی دیگری نیست .
متاسفانه حضورفاحشه های سیاسی درکشوری مثل افغانستان بنابر عوامل مختلف از هر سرزمنیی دیگر ،دنیا گسترده بوده و به عناوین مختلف بروز ظهور تولد می گردند.
هر روز رنگ عوض می کنند شعار جدید انتخاب می نمایند مدتی راعقب درب KGBو زمانی را در عقب دروازه های CIA و……سپری نموده این امر باعث شده است که هیچ کشور و سازمان مهم در جهان ایشان را به عنوان یک دوست ومتعهد به رسمیت نشناسند .
کارشناس مشهورآمریکای در باب این گونه افراد می گوید ! تعدادی را می تواینم اجاره نمایم اما نمی توانیم بخریم به همین اساس شبکه های استخباراتی از چنین انسان ها به عنوان یک کالا و ابزار استفاده می برند .
عوامل اساسی تمام بدبختی ها در کشور حضور گسترده فاحشه های سیاسی در بخش های مختلف و حساس نظام ومراجع تصمیم گیری می باشد.
بنا براین تمام تلاش های مضاعف تعداد از کشور های دوست و رهبران این سرزمین بمنظور ختم جنگ و استقرارصلح در طول سه دهه اخیر قبل از آبستن درنطفه خنثی گردیده است .
قبل از این که یک طرح سازنده ،جامعه عمل بپوشد سناروی برهم زدن آن را مهندسی توسط فاحشه های سیاسی ازکوچکترین مشکل بزرگترچالش می آفرینند .
زمانی این کشور می تواند از این بحران عبور کند که نظام و مراجع مهم تصمیم گیری از حضور فاحشه های سیاسی خانه تکانی گردد.
حضور گسترده و سیستماتیک فاحشه های سیاسی داخل نظام باعث گردیده است، که هر چهره با شخصیتی که در نظام تقرر حاصل نماید ،ا هیچ گونه قدرت و توانمندی تغییر مثبت را نداشته جز کنارآمدن و یا به صورت آبرومندانه کنار رفتن راهی دیگری را نخواهند داشت.
مدیریت سیستماتیک فاحشه های سیاسی داخل نظام ،تاثیرات کاملا منفی را بالای روح و روان رهبران وحدت ملی ببارآورده است.
این مجموعه فاسد ،درهردو جناح داخل نظام حضورتاثیر گذاردارند ،رهبران حکومت وحدت ملی را به سمت سوی قومگرای تشویق و توفیق آن را پیدا نموده اند تا تعدادی ازایشان را به فساد سیاسی بکشانند.
متاسفانه امروزآن تعداد، رهبران که در کشورفساد مالی نداشتند به فساد سیاسی غرق گردیده که تبعات شوم آن به مراتب از فساد اداری ومالی است.
تبعیض ، تعصب قومی ، زبانی ، گروهی ، مذهبی و… عامل زمینه ساز گسترش جنگ خون ریزی بیشر و شکستن قبح گناه در تمام سطوع نظام وکشورگردیده است .
متاسفانه تعصب قومی ، گروهی به یک فرهنگ مروج گشته که هر رهبری سیاسی از مفسدین مربوط خویش حمایت نموده و مانع تطبیق یکسان و عادلانه قانون می گردنند.
طوری در کارزار انتخاباتی کاندیدان مشاهده می شود این فاحشه های سیاسی هیچ گونه ثبات و استقرار از خود ندارند ، روزی به دستور یک ارباب با یک کاندید و روز دیگر به قومانده بادار دیگر ذلیلانه درب دیگری را می کوبند ، یقین دارم چنین اشخاص همان ضرب المثل مشهور به حالشان تطبیق خواهد شد( هم از زاغ خواهند ماند هم از رزاق ) های ملت بزرگ و دردمند کشورم :
زمانی ٱن فرا رسیده است که رای خویش را بدون در نظر داشت قوم ، سمت ، حزب از کاندید که توان رهبری و زعامت کشور را داشته باشد استعمال کنید ، از زعیم حمایت کنید که پدر همه ای اقوام و مذاهب باهم برادر باشد .
رییس جمهوری که منافع و مصالح ملی را به هر امری ترجیح داده قدرت نجات کشور را از بحران کنونی داشته باشد .
ریس جمهورکه به دردهای مردم مرهم بگذارد و گلیم کثیف فاحشه های سیاسی را از داخل و خارج نظام جمع کند ، زمینه ختم جنگ و خروج بیگانگان را از کشور مساعد نماید .
ملت بزرگ :
به خود ٱید هر ملت سزاوار همان رهبری است که خود تعیین می کند ، بیایم با تعیین ٱگاهانه ادای مسولیت و رسالت درپیشگاه الله متعال داشته باشیم .

بقلم :عبدالروف توانا

پاسخی بگذارید »

*

code