آخرين مطالب

زیرنام نوروز مرتکب معصیت نشوید ، دشت دمن را کثیف نسازید ، بجای پاسداری از نعمات پروردگار دست به کفران نعمت نزنید ، کفران نعمات پروردگار مصیبت آفرین است

خبرگزاری شهید توانا حمل ۱۲, ۱۳۹۸ 193 بازدید

زیرنام نوروز مرتکب معصیت نشوید ، دشت دمن را کثیف نسازید ، بجای پاسداری از نعمات پروردگار دست به کفران نعمت نزنید ، کفران نعمات پروردگار مصیبت آفرین است.

٭ فجایع که زیر نام نوروز در دشت دمن مزارشریف انجام می شود، فاجعه بار و غیر قابل تحمل می باشد، تبعات شوم آن بنیاد خانواده ها را تهدید می کند
٭ علما از بهار طبیعت استقبال و از خوشی های مشروع مردم حمایت می کنند، با عمال مخالف هستند که با فطرت سیلم و عقل سالم در تضاد است
عبدالروف توانا پیرامون موضوع فوق در خطبه ها نمازجمعه سخنرانی مفصل را در مسجد مرحوم سید جلال ایراد فرمود مکمل آن از طریق سایت خبری شهید توانا به نشر خواهد رسید

پاسخی بگذارید »

*

code