آخرين مطالب

روسها ابتکار جنگ وصلح را از آمریکایی ها ربودند؟!!!

خبرگزاری شهید توانا دلو ۱۷, ۱۳۹۷ 199 بازدید

دولت آمریکا بنابر اشتباهات مکرر و سیاست های مغرصانه و غیر انسانی که در برابر جهان اسلام به صورت عام و افغانستان به صورت خاص دارد، امت مسلمه و ملت های آزاده دنیا از آن به ستوه آمده ، دولت آمریکا را به عنوان منفور ترین نظام استبدادی و ضد انسانی می شناسند و از آن بیزارند.
شایان ذکر است؛ آمریکا بعد از خروج ارتش اشغالگر شوروی در کشور، جنگ های داخلی را به منظور جلوگیری از ایجاد دولت مقتدر و افعانستان شمول راه اندازی کرد و در تولد جریان های تروریستی وتکفیری نقش مادر را بازی نموده است.
دولت آمریکا که به بهانه مبارزه علیه تروریسم به افغانستان لشکرکشی کرد ، بعد از سقوط امارت اسلامی طالبان در این سرزمین کوچکترین اقدام را در جهت استقرار صلح، امنیت، رفاه مردم و نهادینه ساختن دیموکراسی انجام نداد؛ بنابر سیاست های نادرست آن دیموکراسی برای همیش در اذهان مردم ذبح شد.
آمریکا زیر نام دیموکراسی و حقوق بشر، جنایت کاران وسفاکان عصر را بر گرده های مردم سوار صاحب آرگاه وبارگاه نموده کشور را به زندان سیار تبدیل و زمینه رشد اراذل واوباش را درسطوح مختلف مساعد ساخت.
عملکرد آمریکایی ها طی دو دهه اخیر درکشور باعث گردید، بار دیگر در افعانستان شرایط مداخله برای مسکو، کشور های منطقه و همسایگان بیشتر از گذشته مساعد شود، حتی نزدیکترین مهره متعهد به آمریکا را بی باور بسازد، عکس العمل حامدکرزی و سایرین؛ خودگواهی است بر این ادعا…
مسکو برای وارد کردن فشار بیشتر بالای آمریکا و دولت افغانستان ارتباط نزدیک و هدف مند با طالبان و سایر جریان های تاثیرگزار سیاسی برقرار نمود تا تفهیم نماید که نمی توانید نقش پر رنگ روسیه را در قبال افغانستان نادیده بگیرید.
مسکو بنابر اشتباه راهبردی امریکا توانست از خلا ایجاد شده استفاده بهینه نماید به صورت هماهنگ با کشور های منطقه موج را ایجاد و بر آن موج سواری کند.
به این اساس مسکو در ماه قبل نخستین نشست را به بهانه صلح گفتمان بین الافغانی برگزار نمود که نفوذ مسکو را بر طالبان به نمایش می گذاشت، نشست مسکو فرصت مناسب تبلیغات را علیه آمریکایی ها برای طالبان و مسکو مساعد ساخت که روسیه توانست ضمن بهره برداری سیاسی علیه حضور نیرو های آمریکایی نقش موثرش در قبال افغانستان را به دولت افغانستان و آمریکا تحمیل کند.
اکنون روس ها به ادامه مذاکرات قبلی خواستند نشست دوم را با اشتراک احزاب و شخصیت های غیر دولتی افغان با طالبان، بدون حضور نمایندگان دولت افغانستان و آمریکا در مسکو برگزار نمایند.
مسکو با این بازی توانست، همان طوری که ابتکار جنگ را از آمریکایی ها با برقراری ارتباط با طالبان و تعداد از جریان ها در میدان نبرد در اختیار داشته باشد، با برگزاری کنفرانس صلح و همسو ساختن کشور های منطقه ابتکار پروسه صلح را نیز از آمربکا بربایند، فعلا منتظر نتایج کنفرانس مسکو هستیم چه دست آورد خواهد داشت و چه گل را به آب خواهد داد و از آن چه مولود تولد خواهد گردید.
جان کلام این است که قدرت های استعماری هیچ گاهی کوچکترین اقدامی را در جهت استقرار صلح، امنیت و رفاهی کشور های مثل افغانستان نخواهند برداشت. جنایت که ارتش سرخ درافعانستان مرتکب گردیده بود هنوز از زخم های آن خون مردم ما فوران میکند و جنایت نابخشودنی دولت آمریکا عملا به اشکال مختلف ادامه دارد و از چشم هیچ افغان آزاده پنهان نیست.
ای کاش رهبران این سرزمین به خود می آمدند، مطابق خواست احاد مردم این سرزمین و به منظور جبران اشتباه و خطا های استراتیژیک گذشته گفتمان صلح را بدون مداخله قدرت های استعماری در داخل کشور به منطور ختم جنگ، استقرار صلح حقیقی و تشکیل دولت مقتدر افغانستان شمول و خروج نیروهای بیگانه برگزار می کردند. تا شاهد ختم قعطی جنگ و افغانستان آزاد و سرفراز می بودیم.
عبدالروف توانا
مزار شریف ۱۷ جدی۱۳۹۷

پاسخی بگذارید »

*

code