آخرين مطالب

فلسفه ی وجود رهبران خدمتگزاری به مردم است

خبرگزاری شهید توانا قوس ۱۶, ۱۳۹۷ 84 بازدید
فلسفه ی وجود رهبران خدمتگزاری به مردم است؛ اعتبار و آبروی رهبران هر کشور در نجات مردم و کشور های شان رقم خورده است

مردم باید طعم شیرین خدمت صادقانه رهبر را در کام خود حس کنند.
مردم ولی نعمت و کارگزاران حقیقی هر نظام وهر جریان هستند.
تأمین عدالت اجتماعی و امنیت عمومی و رعایت طبقات ضعیف و محروم، رکن رکین اصلی هرنظام است.
اگر رهبران دولت و احزاب به رفاه عمومی مردم نیندیشند و به سازندگی کشور فکر نکنند، دست ستمگران را از حلقوم ستمدیدگان کوتاه نسازند ، مطمئناً ادعای رهبری و زعامت برای ٱنها مسخره ای بیش نخواهد بود .

یقین دارم ،دولت که توسط مردم بدون مداخله بیگانگان انتخاب شود، می تواند بدون ممانعت ومخالغت در جهت منافع و مصالح کشور گام های استواری را بردارد ،مستقلانه تصمیم اتخاذ کند و در جهت رفاه و ٱسایش مردم از تمام ظرفیت ها و توانمند ها استفاده بهینه نماید .

دولت های که توسط ملت ها انتخاب می شوند، از اقتدار و توانای های بیشتر برخوردارند، اقتدار دولت ها وابسته به ملت ها است

دولت های که توسط بیگانگان بر ملت ها دردمند تحمیل می گردند ، مامور تطبیق اوامر بیگانگان بوده کوچکترین خدمت را (بر علاوه داشتن هر گونه امکانات گسترده) نمی توانند به ملت های شان انجام دهند.

بناء تا زمانی که ملت ها از نعمت دولت های مستقل محروم اند، هیچ گاه نخواهند توانست بر چالش ها فایق و در امر مبارزه بافقر و ناامنی ها و استقرار صلح حقیقی پبروز شوند ، رمز پیروزی ملت ها ٱزادی و استقلال است .

اری ؛ رهبران فرهیخته و ٱزاده می توانند ملت های شان را از بند اسارت نجات و به عزت و رفاه همگانی برسانند.
فلسفه ی وجود رهبران در هر نظام، خدمتگزاری به مردم است ؛ اعتبار و آبروی زعمای هر کشور در نجات مردم و کشور های شان رقم خورده است .
یقین دارم، رهبران مانند پدران خانواده ها هستند، همان طوری که پدران متوجه فرزندان خویش در همه ابعاد زندگی انها است، رهبران حقیقی به مراتب از یک پدر مهربان به ملتش مهربانتر است ، برای نجات مردمش خود را فدا می کند، برای خود ارگاه بارگاه نساخته، اما در قلوب پیروانش ملیونها خانه ساخته است ، اسایش و ٱرامش خویش را در ارامش و ٱسایش مردمش جستجو می کند ، مصالح و منافع ملی را به منافع شخصی و گروهی ترجیح می دهد ، خدمت به مردم را فلسفه ی وجود خویش می داند، به کسی منت نمی کند ، در برابر مردمش مغرور متکبر نمی باشد همواره بالهایش زیرپای مردم پهن است .
خدمت گزاری را حق مسلم مردم به گردان خویش می دانند.
الهی چنین رهبری به این ملت دردمند عنایت بفرما ، تا از بی پدری و ذلت برای همیش نجات یابند . امین یا رب العلمین .
عبدالروف توانا یازدهم قوس

پاسخی بگذارید »

*

code