آخرين مطالب

ناتوانی شرکت کام ایر در انتقال حجاج کشور

خبرگزاری شهید توانا سنبله ۱۱, ۱۳۹۷ 95 بازدید

تعداد حجاج کشور بیش از ۳۰ هزار می رسد ، اما شرکت کام ایر روزمره قادر به انتقال یک هزار حاجی نیست .

قرار داد انتقال (۳۰۳۵۰) تن از حجاج کشور در سال جاری میان رهبری وزارت ارشــاد حج و اوقاف شرکت هوایی کام ایر به امضا رسید.
به اساس این قرار داد شرکت هوایی کام ایر مکلف است تا حجاج را به وقت و زمانش مطابق تقسیم اوقات معیینه پرواز و انتقال دهد.
نماینده شرکت هوایی کـــام ایـر در روز انعقاد قرار داد به جانب وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف اطمینان داده بود : قبلاً یک بال طیاره جدید خریداری شده قرار است در آینده نزدیک یک بال دیگر آن نیز خریداری گردد تا در خدمت حجاج کرام قرار گیرد، حجاج در سال جاری بدون کمترین انتظاری در رفت برگشت پروسه حج با موفقیت و رضایت خاطر حجاج کشور خاتمه یابد
متاسفانه طوری که مشاهده می شود کام سه روز بعد از سایر شرکت های هواپیمای پرواز انتقال حجاج را آغاز نمود ، در پرواز های اول حجاج در میدان هوای جده حجاج بیش از ۱۲ ساعت انتظاری به وطن برگشتند ، حجاج کشور بیش از سی هزار میرسد در حالیکه کام ایر روزمره قادر به انتقال یک هزار تن از حجاج نیست ، مناسک حج به پایان رسیده تعدادی از حجاج بیش از ۴۵ روز را سپری نموده اند، لازم است بعد از سپری نمودن مناسک حج حاجی هر چه زودتر به خانه و کاشانه خویش برگردد، اما از نوبت شان آنچه که تعهد کام ایر در برابر وزارت حج انجام داده بود محقق نگردیده است.
امیدواریم شرکت محترم کام ایر همانطوری که درپروسه انتقال حجاج از کشور به سرزمین وحی از موفقیت لازم را کسب نموده است ، پس لازم است این دست آورد بزرگ سلامی و ملی را در سطح کشور حفظ کند، و در پروسه برگشت حجاج به کشور، ازابتکار و سرعت عمل لازم ، طیارات بیشتر را چارتر مورد استفاده نموده، حجاج که موعد ۴۵ روز شان سپری شده است از این بیشتر وقت خود را در انتظاری در مکه و مدینه و باعث چشم انتظاری وابستگانشان نشوند ، تا حجاج با دلخوش از این شرکت با اعتبار مع الخیر بوطن برگردند.
ان شاء الله
مکه مکرمه
شارع منصور

گرفته شده استاد صفحه رسمی استاد عبدالروف توانا در فیسبوک

پاسخی بگذارید »

*

code