آخرين مطالب

پیام کانون علمی فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا به مناسبت سالروز شهادت علامه سیداسماعیل بلخی

خبرگزاری شهید توانا سرطان ۲۳, ۱۳۹۷ 88 بازدید

بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند عظیم در قرآن مجید می فرماید :
از مؤمنین بسی مردان اند که راست کرده ( نشان دادند) انجام عهد بسته بودند با خداوند (ج) بر آن پس از بعضی از ایشان کسی است که به انجام رسانیده ذمه
( قرار داد) خود را و بعضی از ایشان آنست که انتظار می برد و تغیر ندادند عهد خود را هیچ تبدیل.
علامه بلخی از جمع آزاد مردانی است که با پیروی از هدایات قرآنی و سنت نبوی (ص) در مقابل استبداد و استعمار زمان و دعوت مستدام مردم بسوی خدا (ج) به عهد است صادقانه وفا کرد.
اومنحیث یک عالم مؤمن و متعهد مردانه زیست و همواره در جهت کسب آزادی، استقلال ،عدالت و اعلای کلمه الله با زبان و قلم به روشنگری جامعه پرداخت.
علامه شهید چهره دینی سیاسی علمی و فرهنگی و دعوتگری بود ثابت قدم در راه خدا (ج) وطن و مردم .
علامه بلخی(رح) با کار و پیکار دعوتگرانه در طول حیات عملا خود را بحیث وارث انبیاء ثابت ساخت.
چه علمای عامل و دعوتگران پیروان اصلی مخصوصا در امر دعوت بشریت بسوی خدا(ج) هستند. زیرا ایشان ایمان کامل دارند که رسالت انبیاء (ع) و جیبه موروثی علمای دین و امت محمدی است (ص)که فرموده اند: (علما وارثین انبیاهستند )
خداوند(ج) در رابطه به فریضه دعوت انسان ها بسوی حق از جانب امت مسلمه و مخصوصا گروهی خاصی از این امت میفرماید:
و باید که باشد از بین شما جماعتی که مردم را بخیر و صلاح دعوت کنند. و امر به معروف و منع از بدکاری نمایند. و اینها ( که واسطه هدایت مردم اند) رستگار خواهند بود.
همچنین خداوند (ج) خطاب به همه امت مسلمه نیز میفرماید: شما بهترین امت هستید که پدیدار گشته اید ( برای دعوت بشر که مردم را ) به نیکو کاری امرمیکنید و از بد کاری باز میدارید و ایمان بخداوند دارید.
علامه شهید بلخی با ایمان راسخ بر این هدایات ربانی فریضه دعوت و امر به معروف و نهی از منکر را در زندگی نصب العین خویش قرار داده بودند.
علامه فقید سید اسماعیل بلخی از جمله مصلحین و منادیان دعوت بسوی آزادی، استقلال ،اصلاحات سیاسی و اجتماعی کشور و جهان در سایه قرآن بودند.
های بشر بیاموز درس از کتاب قرآن
دست از ره توسل زن برطناب قرآن
ایشان برای اقامه آرمان آزادی ،استقلال ،عدالت و رفاه کشور از زبان قلم و جان و مال تا پای جان دفاع کردند.
دیوان اشعار علامه شهید بهترین معرف سیما انقلابی و جهان بینی و سیع وآرمان های والا و مقدس این ابرمرد جهاد و مبارزه در راه خدا(ج) وطن و مردم است.
علامه فقید مردم زمانش را برای رسیدن به کاروان نجات از قول به قیام با معنی میخواند:
زعصای قال بگذر به قدوم حال برخیز
که به کاروان رسیدن نبود محال برخیز
چنانکه اگر نهضت اسلامی افغانستان بمعنی حقیقی آن از صدر اسلام تا امروز مجموع مشعل داران راه جهاد و اعلای کلمه الله تعریف شود علامه بلخی یکی از اعضای این نهضت تاریخی در افغانستان بشمار میآیند.
این نهضت نه به کشور های همسایه و نه به جهان عرب مربوط است. بلکه نهضت مستقل و جداگانه ایست که همیشه در مقاطع مختلف تاریخی پیشاپیش انقلاب های فکری در کشور و منطقه و حتی فراتر از آن قرار گرفته است.
بگونه مثال سید جمال الدین افغانی یکی از شخصیت های بارز نهضت تاریخی افغانستان اند که از فیض دانش و بینش و حرکت های انقلابی شان همه کشور های دور و نزدیک ما مستفید و مستفیض شده اند.
قربانی های بیدریغ ملت و نهضت اسلامی افغانستان در راه اعلای کلمه الله در درازنای (۱۴۰۰) سال از دیده حق بینانه جهانیان مخصوصا از نظر مسلمین آگه دنیا پوشیده نیست.
در طول تاریخ یک دهم خدمات تلاش ها و تلفاتی را که ملت بزرگ افغانستان در راه اسلام متقبل گردیده اند اکثر کشورهای دیگر انجام نداده اند)
باید دانست که علامه بلخی (رح) نیز یکی از این قربانیان راه خداوند (ج) و وطن بوده اند.
بناء با نگاه ژرف و بیطرفانه اذعان باید داشت که اینگونه مبارزات سرد و گرم در راه آزادی استقلال و سیایر ارزش های ملی و اسلامی همیشه مرهون زحمات ساخت. بلکه ایشان مردمی فراتر از مرز های قومی مذهبی و سیاسی بودند.
چنانکه اگر نهضت اسلامی افغانستان بمعنی حقیقی آن از صدر اسلام تا امروز مجموع مشعل داران راه جهاد و اعلای کلمه الله تعریف شود علامه بلخی یکی از اعضای این نهضت تاریخی در افغانستان بشمار میآیند.
این نهضت نه به کشور های همسایه و نه به جهان عرب مربوط است. بلکه نهضت مستقل و جداگانه ایست که همیشه در مقاطع مختلف تاریخی پیشاپیش انقلاب های فکری در کشور و منطقه و حتی فراتر از آن قرار گرفته است.
بگونه مثال سید جمال الدین افغانی یکی از شخصیت های بارز نهضت تاریخی افغانستان اند که از فیض دانش و بینش و حرکت های انقلابی شان همه کشور های دور و نزدیک ما مستفید و مستفیض شده اند.
قربانی های بیدریغ ملت و نهضت اسلامی افغانستان در راه اعلای کلمه الله در درازنای (۱۴۰۰) سال از دیده حق بینانه جهانیان مخصوصا از نظر مسلمین آگه دنیا پوشیده نیست.
در طول تاریخ یک دهم خدمات تلاش ها و تلفاتی را که ملت بزرگ افغانستان در راه اسلام متقبل گردیده اند اکثر کشورهای دیگر انجام نداده اند)
باید دانست که علامه بلخی (رح) نیز یکی از این قربانیان راه خداوند (ج) و وطن بوده اند. بناء با نگاه ژرف و بیطرفانه اذعان باید داشت که اینگونه مبارزات سرد و گرم در راه آزادی استقلال و سیایر ارزش های ملی و اسلامی همیشه مرهون زحمات و ایثار گری های جانبازانه همچو علمای و مخلص و دیگران فرزاندان مؤمن و متهد کشور ما است .
حتی موجودیت فعلی افغانستان با هویت تاریخی جغرافیایی فرهنگی سیاسی و دینی ایکه تا هنوز حفظ شده است میراث خون همین شهدا و مبارزین راه خداوند(ج) و وطن بشمار میآید.
از همینجا است که فرزندان اصیل و وارثین بالاستحقاق این سرزمین را تنها علمای دین مبارزین شهدا و بازماندگان صدیق راه ایشان می توان خواند که همواره در راه نجات این کشور تلاش ها نموده و جان باخته اند.
قابل ذکر است که همه اتباع یک کشور که در آن جا حیات بسر میبرند حق استفاده از آب و هوا و نعما و سایر امکانات آن زمین را دارند.
اما افتخارات عظیم تاریخی هر سرزمین تنها از آن کسانی است که همیشه بحیث مدافعین دین آزادی استقلال تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور شان در عمل ثابت شده باشد.
از آنجا که این عزیزان حاملان پیام نور و دعوت بسوی خداوند(ج) آزادی و عزت اند بر همه انسان های مؤمن حقشناس و آزدیخواه و واجب است تا راه و فکر ایشان را عملا دنبال نمایند. و یا لااقل از تخریب همچو دعوت گران و آزدیخواهان بپرهیزند تا شامل فهرست بندگانی نا سپاس نگردند که بر پیامیران (ع) استهزاء مینمودند.
چه آزادی و اذیت علما و دعوتگران راه حق موجب نزول عذاب الهی در زمین می گردد.
متاسفانه بسی از کوردلان متعصب و خود خواه چه سنی چه شیعه هستند که بنابر ملحوظات خاص نه تنها همچو مخلصین دعوتگر را هرگز تائید و حمایت نکرده اند بلکه مانع کار دعوت و مجاهدت ایشان نیز شده اند.
دل این چنین صلحا و بزرگان دین و دعوت را همیشه شکسته اند.
شایان ذکر است رابطه میان شهید استاد عبدالقادر توانا و شهید علامه بلخی در مبارزات آزادی خواهی مانند روح و جسم بوده خانواده شهید توانا پاسداری از همسنگری این دو شهید مبارز دوران استبداد را همواره گرامی داشته است.
کانون علمی فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا سالروز شهادت این عالم مبارز را به مسلمین جهان تسلیت گفته در پیوند به این روز مهم از تمام نهاد های ارزشی و شخصیت های وطندوست می خواهد با الگو گیری از سید جمال و بلخی در بسیج هموطنان عزیزمان در محور کلمه التوحید و توحید کلمه اقدام که مناسب شان آنها است انجام داد و به لطف خداوند و حمایت مردم کشور را از بحران که روزی نیست فاجعه خلق نشود، نجات باید داد.
پیام کانون شهید توانا را با اشعار آن مرحومی به فرجام می رسانم
ابلهان تعظیم مسجد میکند
در خرابی اهل دل جد میکنند
آن مجاز است این حقیقت ای خران
نیست مسجد جز دورن سروران
مسجدی کان اندرون اولیا است
سجده گاه جمله است آنجا خداست
تادل مرد خدا نامد به درد
هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد.
عبدالروف توانا
ریس کانون علمی فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا.
مزار شریف ۲۱ سرطان سال ۱۳۹۷

پاسخی بگذارید »

*

code