آخرين مطالب

لذت های زودگذر ارزش خفه ساختن خدا را ندارد، بهتر است درحیات مان به سوی پروردگار بشتابیم .

خبرگزاری شهید توانا سرطان ۸, ۱۳۹۷ 100 بازدید

به گزارش خبرگزاری شهید توانا،متن ذیل فشرده ای از سخنرانی عبدالروف توانا درهمایش ارتقای جوانان مرکز معرفت سیرت النبی (ص) ولسوالی دهدادی منشی شورای علما پیرامون بهار معنویت مشکلات اساسی جامعه به خصوص نسل جوان گفت : قرآن کریم تصویر زیبائی از بهار معنویت انسانی را منعکس می‌سازد که آنرا به «شجرۀ طیبه» مثال زده است.
خداوند، بهار معنوی انسانیت را، مثال به درخت پاکیزه زده است که از این ویژگی‌ها برخوردار می‌باشد.
انسان دارای بهار معنوی، اصل و ریشۀ آن ثابت و مستحکم است و شاخه‌ها و میوه‌های طیبه پُر بار دارد، که در هر زمان دست به سوی شاخه‌هایش دراز کنی محروم بر نمی‌گردی. موجودی است که دارای رشد و نمو، دارای روح و تحرک بلکه پویا و هر نظر منظره‌اش زیبا و پاکیزه، شکوفه و گلشن پاکیزه، سایه‌اش پاکیزه، نسیم که بر می‌خیزد نیز پاکیزه است. موجودی که دارای نظام حساب شده است. ریشه دارد و شاخه‌های آن هر کدام ماموریت و وظیفه‌ای که دارند انجام می‌هند.

اکنون درست بیندیشیم که ویژگی‌ها و برکات فوق را در کجا پیدا می‌کنیم؟
مسلماً در یک انسان «موحد» با معرفت و دارای برنامه سازنده و پاک، روینده و پوینده به وضاحت دیده می‌شود که هر کس به کناری آنها بیاید و دست به شاخساری وجودش دراز کند در هر زمانی که باشد میوه‌های لذیذ و معطر و نیروبخش‌شان بهره می‌گیرد. تندبادهای حوادث و طوفانهای سخت و مشکلات، آنها را از جا حرکت نمی‌دهد. و افق دید فکر آنها محدود به دنیای کوچک نیست، سدها و حجاب‌های زمان و مکان را می‌شکنند و می‌درند و به سوی ابدیت و بی‌نهایت به پیش می‌رود. برنامه‌های آنها از هوا و هوس نبوده بلکه همگی به اذن پروردگار و طبق فرمان اوست و این حرکت و پویایی و ثمربخش بودن نیز از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد.
خداوند در این مثل «بهار انسانیت» را به نمایش می‌گذارد و معرفی می‌نماید. آنانی که بهار معنویت‌شان را به دست آوردند دیگر در انجماد بسر نمی‌برند و به رنگ زرد خزانی هرگز مبتلا نمی‌گردند. و هیچ آتش نمرود ایشانرا نمی‌سوزاند.
زیرا او در بهار شادابی، طراوت و شگوفایی قدم گذاشته است. جلوه‌های آن دائمی و پایدار، میوه‌های شیرین همیشگی با سایه‌ساری پاک و نظیف در آن دیده می‌شود. وجودش در بین اجتماع مایۀ آرامش خاطره بندگان الهی می‌گردد.
او هیچ گاه به خاطر لذت های موقتی و زود گذر خدا را خفه نمی سازد هیچ پدیده را در برابر نارضایتی خداوند ترجیح نمی دهد ، هیچ گاهی و به هیچ بهای منافع شخصی خویش را بر منافع و مصالح امت اسلامی برتر نمی داند .

توانا گفت : خداوند برای همه مخلوقات بهاری آفریده است و انسان از این امر مستثنی نمی‌باشد؛ زیرا انسان هم بهاری دارد.

بر انسان «مسلمان» واجب است در پی به دست آوردن بهار حقیقی خویش سعی و تلاش مضاعف داشته باشد تا از انجماد زمستان نفس، گرمی‌های سوزانندۀ تابستان و دگرگونی های خزان در امن باشد تا بتواند در بهار معنویت و هدایت قدم بگذارد.
یقین دارم همچنانی که طبیعت بهاری دارد؛ انسان هم از خود بهاری دارد. خداوند قدرت رسیدن و دست‌یابی به بهار معنویت انسانی را، در اختیار خود او قرار داده است. تا انسان بهارش را ایجاد کند. برای انجام آن نخست لازم است. قابلیت پذیرایی بهار معنویت را در سرزمین وجود خویش مساعد ساخت تا فصل بهار شکوفا فرا رسد. انسان جهت رسیدن به این هدف سترک و عالی کره جسمش را به دور خورشید (ایمان) بچرخاند تا بهار معرفت و رحمت در دنیای کوچک (جسمش) پدید آید.

ریس کانون علمی فرهنگی شهید توانا خطاب به جوانان گفت : انسان زمانی که بهارش را پیدا نمود، دیگر هیچ‌گونه جای شک و تردید در انجام رسالت الهی که دارد برای آن باقی نمی‌ماند و از همه فراز و نشیب زندگی لذت می‌برد. عاشقانه سعی و تلاش می‌نماید تا به معشوق حقیقی‌اش برسد.
انسان که در چنین مراحل و مراتب دست یافت دیگر منتظر این نیست که بعد از مردن به خدا وصل گردد ، او در زندگی حلقه گم شده خود را یافته است الهی می اندیشد و الهی عمل می کند ، برای او مرگ ، زندگی ، تهدید تحقیر ، زندان میدان هیچ اهمیت ندارد آنچه اهمیت دارد انجام ماموریت الهی است که دارد .

وی گفت :

ما بر این معتقد هستیم که هیچ تغییر و تحول بدون حکمت نبوده، بهار طبیعت درسهای مهم دیگری را هم به انسان می‌آموزاند تا بداند بعد از نابودی، حیات دوباره امکانپذیر است. خداوند همانطوری که بعد از نابودی گیاهان حیات مجدد بخشید. در حیات بعد از مرگ انسان هرگز عاجز نمی‌باشد.
آری آمدن بهار و زنده شدن نباتات قیامت کبری را به یاد انسان می‌آورد. بنابراین بر هر انسانی لازم است تا از فرصتهای پیش آمده استفاده‌های عظمی نماید، در مورد کارکردهایش بررسی بازنگری و ارزیابی داشته باشد به فرموده رسول (ص) «حاسبوا قبل عن تحاسبوا» حساب قبل از محاسبه را با خود داشته باشد. متوجه اموراتی که انجام داده است. از آن تجربه لازم را باید به دست آورد. تا در برنامه های جدید که دارد بهتروخوبتر عمل نموده از فهرست ها و هر لحظه وقت خویش بیشترین استفاده را نماید .
توانا گفت : دنیا مزرعه آخرت است اگر از سرمایه عظیم عمرمان استفاده درست نکنیم تجارت که میان خالق و مخلوق است از آن سود نبریم در جهت تحقق اهداف بزرگ که حکمت از آفرینش ما در دنیا است قدم های عملی را نگذاریم واقعا به خود جفا نموده ایم که هر گز به هیچ بهای جبران نخواهد گردید .

منشی شورای علما فرمود :

چطور می‌توانیم بهاری را ایجاد نماییم؟ آیۀ مشهور قرآن کریم که امروز زبان‌زد عام و خاص است که می‌فرماید: «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم»؛ «خداوند حالات هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد تا زمانی که خود آن قوم در حالات خود تغییر ایجاد نکند». بهار انسان مانند بهار طبیعت نیست زیرا بهار طبیعت به اساس سنت پایدار الهی تحقق می‌یابد اما بهار انسان به اختیار خود انسان و به مشیت الهی وابسته است. روی این اصل، انسان مؤمن در همۀ عرصه‌های زندگی با همت بلند بسوی بهترین‌ها در حرکت است. تعدادی به آن دست یافتند و تعدادی در تلاش رسیدن به آن می‌باشند. که تعداد این دو مجموعه اندک بوده متباقی امت اسلامی بنا بر عدم انجام رسالت و مسئولیتی که در پیشگاه رب العزت دارند، بین آنها و بهار معنوی فاصله‌های طولانی ایجاد شده است که باعث این همه بدبختی و انجماد انحطاط گردیده است .
وی گفت :
متأسفانه بشریت امروز هم با بهار معنویت و هم با بهار طبیعت در جنگ به سر می‌برند. همانطوری که بهار معنوی آنها فاجعه‌بار است، بهار طبیعت «محیط زیست» از این امر مستثنی نمی‌باشد.
زمین که امروز در آن همه زیست داریم؛ که با گذشت هر روز به سوی گرم شدن به پیش می‌رود و همه دستاوردهای علمی، تخصصی و تکنالوژی پیشرفته که انسان به آن دست یافته است در جهت نابودی این سیاره «خانه مشترک» به کار گرفته می‌شود که از جمله می‌توانیم به موارد ذیل اشاره نماییم:
آزمایشات و مسابقات تسلیحات اتمی، تراکم گازهای گلخانه‌ای، دفن زباله‌های اتمی، ملوث ساختن آبهای دریاها و اقیانوسها، قطع و حریق جنگلات در مقیاس وسیع، آتش‌سوزی چاه‌های نفت، ادامۀ جنگ‌های نابرابر با بهانه‌های مختلفی که این همه عوامل باعث آن گردیده است که کره زمین به سوی یک فاجعه به پیش برود و یخچالهای محافظتی این سیاره ذوب گردد، نسل تعدادی از حیوانات کاملاً نابود شود و صدها طفل معیوب به دنیا آمده است و جو محافظتی زمین به سوی آسیب‌پذیری رهسپار شود. تغییرات فوق را دانشمندان زیست شناسی یک فاجعه دانسته، به منظور حفظ و بقای آن طرح‌هایی پیشکش نموده‌اند. اما کشورهای دارنده سلاح های اتمی و تولید کنندگان بیشترین گازهای گلخانه‌ای جهان در برابر آن مخالفت ورزیده که این امر باعث نگرانی همه باشندگان کره زمین گردیده است، زیرا زمین متعلق به همه بشریت و حفاظت آن نیز تکلیف و مسئولیت همۀ انسانهاست.

اسلام با هر عملی که منجر به خرابی و ویرانگری باشد جداً مخالف بوده در حفظ محیط زیست به پیروانش فرمان جدی صادر نموده است. رسول (ص) پاکی و نظافت را جز ایمان، سرسبزی و شادابی را یکی از وظایف هر مسلمان دانسته بر قطع درختان هشدار می‌دهد.

در چنین عصری که زندگی می‌نمایم تکلیف همگانی می‌باشد تا مبارزۀ جهان شمول را، در برابر آنانی که می‌خواهند خانه مشترک بشریت را ویران کنند؛ اقدام نموده و جهان عاری از سلاح‌های اتمی و اخلاق سلیم انسانی را داشته باشیم. بر مسلمانان لازم است در چنین برهۀ زمانی نخست جهت بقای بهار پر رمز و راز و پر اسرار معنویت که بر شکوفائی انسان می‌انجامد و کمال قرب الهی را مساعد می‌سازد. مجدّانه تلاش نمود و هستۀ اصلی وجود خویش را از تمام خباثت‌های ظاهری و باطنی مطهر ساخت و به عنوان پیشگامان سلامتی و علم‌‌برداران سرفرازی جهان و حفظ محیط زیست بهار طبیعت و معنویت قرار گرفت. زیرا زمانی که انسان به سوی بهار معنوی قدم بگذارد؛ و آثار نورانیتش به گونه‌ای می‌شکفد و گلهای معنویت او باز می‌گردد، آثار و برکات الهی به نحوی شامل حال او می‌شود زیرا او بهارش را یافته است، او در شادابی طراوت عزت به سر می‌برد؛ روح و روان او را اطمینان و آرامش فرا گرفته و در بهار حقیقی معنویت رسیده است.

پاسخی بگذارید »

*

code