آخرين مطالب

آغاز دومین نمایشگاه پروژه های تکنالوژی معلوماتی نهاد های تحصیلی افغانستان

خبرگزاری شهید توانا قوس ۲۶, ۱۳۹۶ 83 بازدید

وزارت تحصلات عالیتکنالوژی مـعلوماتی در کابل دایر شد.
به گزارش خبرگزاری شهید توانا، در محفل افتتاح نمایشگاه یاد شده، خانم رولا غنی ؛ همسر رئیس جهمور، روی نیازمندی افغانستان به تکنالوژی معلوماتی صحبت نمود و گفت:” جوانانی که در این رشته تحصیل می نمایند مسوولیت بزرگی بدوش داشته و باید فعالیت های شان را مطابق نیازمندی های کشور به پیش ببرند. خانم رولا غنی با تاکید به اینکه تکنالوژی معلوماتی یک جز مهم زندگی بشر بشمار می رود و در حال تغییر است، باید محصلان از این تغییرات و پیشرفت آگاه بوده و با آن خویش را همگام سازند.”

همچنان دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی گفت: برگزاری دومین نمایشگاه پروژه های تکنالوژی معلوماتی در وزارت تحصیلات عالی نشانگر تعهد این اداره در راستای مدرن سازی و عرضه خدمات معیاری وشفاف تحصیلی می باشد.
موصوف علاوه کرد: تحولاتی که کاربرد تکنالوژی در تمام عرصه ها ایجاد کرده است بر هیچ کس پوشیده نیست وآرزو دارم تحولات سازنده در عرضه خدمات تحصیلی نیز نهادینه و به صورت پایدار رونما گردد.

وزیر تحصیلات عالی همچنان ضمن قدردانی از سفارت آلمان و پوهنتون تخنیکی برلین، به ریاست تکنالوژی معلوماتی این وزارت هدایت داد تا بهترین طرح های انتخاب شده در این نمایشگاه را با رهبری وزارت تحصیلات عالی شریک ساخته و زمینه استفاده و تطبیق آن را فراهم سازد.

داکتر محمد نذیر پیروز استاد دانشگاه تخنیکی برلین و رئیس مرکز نوآوری و خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی گفت: این مرکز در سال ۲۰۱۶ ایجاد و هدف آن کار با محصلان دانشکده های کمپیوتر ساینس در قسمت حمایت از پروژه های شان و ارتباط آنان با مارکیت کار می باشد.
به گفته داکتر پیروز در این نمایشگاه ۲۷ پروژه از ۶ دانشگاه دولتی و ۲ پوهنتون خصوصی معرفی شده که از میان آنان برای ۵ پروژه برتر از سوی هیات متخصص جوایز داده خواهد شد.
محصلان دانشگاه های دولتی و خصوصی شرکت کننده در این نمایشگاه نوآوری های شانرا در بخش های مختلف حکومت داری و نیازمندی های جامعه ارائه نمودند.

قرار است جوایز ۵ تن برنده این رقابت پس فردا در کنفرانس تکنالوژی معلوماتی که در وزارت تحصیلات عالی دایر می گردد برای شان داده شود

پاسخی بگذارید »

*

code