آخرين مطالب

عدم صلاحیت “نهان” تنها نامزد وزیر زن در فیلتر پارلمان آشکار شد

خبرگزاری شهید توانا قوس ۱۳, ۱۳۹۶ 52 بازدید

نامزاد وزراپس از آنکه دوازده نامزد ویزیر پیشنهادی حکومت طی روزهای شنبه و یکشنبه برنامه های خود به نمایندگان ارائه کردند، امروز برای وزاری پیشنهادی در پارلمان صندوق رای گیری برای تایید صلاحیت آنها گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری شهید توانا، پس از پایان رای گیری و شمارش آرای ماخوذه نمایندگان، شهرزاد گل آریوبی – نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با اخذ ۱۱۵ رای تایید، ۸۱ رای رد؛ ۲۲ رای سفید، ۶ رای باطل توانست رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست بیاورد.

مصطفی مستور – نامزد وزیر وزارت اقتصاد با ۱۵۵ رای تایید، ۴۹ رای رد، ۹ باطل ۱۰ رای سفید موفق به اخذ رای اعتماد نمایندگان شد
محمد شفیق گل آغا شیرزوی – نامزد وزیر وزارت اقوام و قبایل هم با کسب ۱۵۸ رای تایید ،۴۹ رای رد، ۱۲ رای سفید و پنج رای باطل ، وزیر شد

نرگس نهان – نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم با ۱۰۷ رای تایید، ۹۳ رای رد، ۱۵ رای سفید و هشت رای باطل ، نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب نماید.

دگر جنرال طارق شاه بهرامی – نامزد وزیر وزارت دفاع ملی با کسب ۱۴۱ رای تایید،۶۵ رای رد، ۹ رای باطل و ۹ رای سفید نمایندگان بر کرسی وزارت دفاع ملی تکیه زد.

نصیر احمد درانی – نامزد وزیر وزارت زراعت نیز با کسب ۱۴۴ رای تایید نمایندگان در مقابل ۶۳ رای رد، هشت رای باطل ، وزیر شد.

مجیب رحمن کریمی – نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات با ۱۲۹ رای تایید، ۷۶ رای رد- ۱۰ رای سفید ۹ رای باطل موفق به اخذ رای اعتماد نمایندگان پارلمان شد .

ویس برمک – نامزد وزیر وزارت امور داخله با اخذ ۱۷۳ رای تایید نمایندگان در مقابل ۳۵ رای رد، ۱۰ رای سفید و ۶ رای باطل بر کرسی وزارت داخله تکیه زد

حمید طهماسی – نامزد وزیر وزارت ترانسپورت  هم با  ۱۴۹ رای تایید نمایندگان،  ۵۵ رای رد، – ۹ رای باطل و یازده رای سفید سکاندار وزارت ترانسپورت شد.

پوهنمل نجیب الله خواجه عمری – نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی هم با کسب ۱۲۴ رای موافق نمایندگان در مقابل ۷۷ رای مخالف، ۱۳ رای سفید و ده رای باطل وزیر شد .

فیض الله ذکی – نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی با رای تایید ۱۲۶ نماینده در مقابل ۷۵ رای مخالف، ۱۳ را باطل و ۹ رای سفید وزیر شد .

یما یاری – نامزد وزیر وزارت فواید عامه هم با ۱۵۶ رای موافق نمایندگان در مقابل ۴۶ مخالف ، ۱۷ رای سفید و ۵ رای باطل موفق به اخذ رای اعتماد شد.
با پایان شمارش آرا، یازده نامزد وزیر موفق به اخذ  رای اعتماد نمایندگان شدند و تنها نامزد وزیر زن نتوانست از فیلتر پارلمان عبور کند.

عبدالرووف ابراهیمی؛ رئیس پارلمان از حکومت خواست که به زودی ۳ نفر نامزد وزیر دیگر را هم به مجلس معرفی کند

پاسخی بگذارید »

*

code