آخرين مطالب

شبکه‌های اجتماعی و بحران هویت دینی و اخلاقی جوانان

خبرگزاری شهید توانا سرطان ۲۴, ۱۳۹۶ 248 بازدید

farhangnews_93646-273078-1411798181یکی از عوامل کشورهای در حال گذار عقب‌ماندگی فکری و عدم استفاده درست از پدیده‌های مدرن است که امروز در افغانستان، باآنکه از یک نیم دهه بدین سو این پدیده‌ها خیلی به‌سرعت وارد این کشورشد  اند و شهروندان این کشور به آن‌ها آشنایی دارند ولی بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده نامناسب و غیر مسلکی صورت گرفته حتی سبب فراموش کردن ارزش‌ها دینی و هویت ملی خویش شده‌اند.

چالش بحران هویت میان جوانان افغانستان ریشه‌ی در بی‌سوادی و هم در بعد اجتماعی و سیاسی دارد که  به محرومیت و مظلومیت این طبقه برمی‌گردد.

 گرچه باید پذیریم که در شرایط کنونی استفاده از شبکه‌های اجتماعی یک ضرورت انکارناپذیر در جامعه است که زمینه را برای گرایش بیشتر اقشار مختلف مردم به‌ویژه قشر جوان جامعه به این ابزار ارتباطی فراهم کرده است و همچنان استفاده درست و اصولی از شبکه‌های اجتماعی یک امر بسیار مهم و مؤثر در هدایت کاربران و استفاده‌کنندگان از این ابزارهای ارتباط‌جمعی است که می‌تواند ضمن کاهش آسیب‌های این شبکه‌ها، بستر لازم را برای رشد علمی و فکری کاربران فراهم کند.

اما آنجای که این کشور هنوز از منظر جامعه‌شناسی به تکامل فکری و مادی دست نیافته است و در چنین شرایط می‌توان گفت که فعالیت و تداوم ارتباطات و تعاملات جوانان با شبکه‌های اجتماعی در درازمدت می‌تواند بر شخصیت و تغییر شیوه‌های زندگی جوانان تأثیرات مهمی داشته باشد و این طیف را دچار بحران هویت دینی و اخلاقی کند و از همه مهم‌تر این‌که آسیب‌ها و عوامل تهدیدکننده در اثر استفاده بلندمدت شبکه‌های اجتماعی است سبب ترویج فساد اخلاقی و فراموش کردن هویت ملی‌شان می‌شود.

به لحاظ روانشناسی از بین رفتن زمان و مکان و نقش بیشتر فضا در دنیای مجازی تجلی آشکاری دارد و افراد در مواجهه با این فضا، بنیان‌های هویت خود را متزلزل می‌بینند و دچار تردید و اضطراب می‌شوند.

از سوی دیگر جذابیت شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سهولت فعالیت در این شبکه‌ها از مهم‌ترین عواملی است که جوانان را به عضویت در این شبکه‌ها تشویق می‌کند.

هویت دینی و اخلاقی به‌عنوان مهم‌ترین رکن و اساس شخصیت و ابعاد وجودی مردمان این سرزمین است و مخدوش شدن آن‌ها لطمات زیادی به بدنه جامعه وارد می‌کند.

استفاده از شبکه‌های اجتماعی و موبایلی، هویتی دینی و اخلاقی جوانان را تحت تأثیر قرارگرفته و زمینه کاهش هویت دینی فراهم می‌شود. درنتیجه به‌منظور ارتقاء وضعیت هویت دینی و اخلاقی جوانان راهکار مهم کاهش میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و موبایلی است.

نگرش جوانان به استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر هویت دینی و اخلاقی آنان تأثیرگذار است و باعث کاهش احساس هویت دینی در بین جوانان می‌شود.

با توجه به این مسئله و همچنین با تأمل بیشتر درمی‌یابیم که استفاده بیش‌ازحد از شبکه‌های اجتماعی و انگیزه‌های جوانان در استفاده از آن‌ها، گویای کمبودهای نسل جوان و احتمالاً فراهم نبودن زمینه‌های نشاط و سرگرمی است لذا لازم است که مسؤولین توجه بیشتری به نیازهای این قشر داشته و  فرصت‌ها و شرایط مناسبی برای جوانان فراهم شود.

حکومت باید بامطالعه و درک از شرایط کنونی جهت مدیریت اوضاع برنامه‌های جامع بریزد چون اگر چرخش اجتماعی این‌گونه بدون برنامه و مدیریت گردش کند آینده این جامعه ازهم‌گسیخته وتوام با فساد اخلاقی خواهد شد.

 سردبیر هفته نامه فجر

پاسخی بگذارید »

*

code