آخرين مطالب

گزارش تصویری / برنامه های آموزشی و تخصصی برای نخبگان کانون علمی – فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا

خبرگزاری شهید توانا سرطان ۱۶, ۱۳۹۶ 466 بازدید

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (2)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (1)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (5)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (4)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (3)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (8)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (6)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (10)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (11)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (12)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (13)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (9)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (14)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (15)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (16)

آغاز برنامه آموزشی و تخصصی نخبگان (18)

پاسخی بگذارید »

*

code