آخرين مطالب

تکنالوژی معلوماتی یک ضرورت مبرم جامعه ماست

خبرگزاری شهید توانا قوس ۲۶, ۱۳۹۳ 331 بازدید
اشرف غنی احمد زیمحمد اشرف غنی؛ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز از طریق ویدیو کنفرانس در جمع اشتراک کنندگان دهمین کنفرانس تکنالوژی ملی معلوماتی در دانشگاه کابل سخنرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری شهید توانا)، رئیس جمهور کشور ضمن تشکری از تلاش های پروفیسور پیروز نذیر بنیانگذار این کنفرانس، گفت: تکنالوژی معلوماتی یک ضرورت مبرم جامعه ماست و بدون داشتن یک استراتیژی ملی در این زمینه، حکومتداری و اقتصاد به پا نمی ایستد.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه افغانستان فاقد یک استراتیژی ملی در این راستا می باشد، گفت که باید یک تشخیص واضح از ظرفیت های افغانستان در زمینه تکنالوژی معلوماتی در داخل و خارج کشور صورت گیرد تا برای افغانستان در این راستا مشورت های استراتیژیک بدهد.

رئیس جمهور غنی گفت که تکنالوژی معلوماتی عرصه ای است که می توان در آن از ظرفیت های فکری و ذهنی جوانان، استفاده کرد.
رئیس جمهور غنی با توجه به اهمیت تکنالوژی معلوماتی در عصر حاضر، گفت که جوانان ما بخصوص محصلین دانشگاه ها و سایر نهاد های تحصیلات عالی باید به تکنالوژی معلوماتی دسترسی داشته باشند.

رئیس جمهور از اشتراک کننده گان دهمین کنفرانس تکنالوژی ملی معلوماتی خواست تا یک پلان عاجل را ایجاد کنند تا بالای بهترین استعداد ها در این عرصه، سرمایه گذاری صورت گیرد.

رئیس جمهور کشور گفت که خودکفایی در عرصه تکنالوژی معلوماتی می تواند اساس استقلال را در زمینه های اقتصادی، نیروی بشری، تقویت و رشد نسل جوان، سهم گیری زنان و افراد دارای معلولیت در زمینه های مختلف، تشکیل داده و سایر بخش های زنده گی مردم ما را تغییر دهد.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش از اشتراک کنندگان دهمین کنفرانس تکنالوژی ملی معلوماتی خواست تا یک ارزیابی دقیقی را از مشکلات موجود در این عرصه انجام دهند تا تصامیم درست برای رفع مشکلات و ایجاد رفاه و آسایش در کشور، اتخاذ گردد.

محمد عثمان بابری؛ سرپرست وزارت تحصیلات عالی طی سخنانی در مورد کنفرانس مذکور به رئیس جمهور کشور، معلومات داده گفت که کنفرانس تکنالوژی ملی معلوماتی از سال ۲۰۰۵ بدینسو به کمک دانشگاه تخنیکی برلین، سال یک مرتبه موضوعات مشخصی را به همکاری استادان و محصلین پوهنتون کابل، مورد بحث قرار میدهد.

پاسخی بگذارید »

*

code