آخرين مطالب

جهان درحال دوقطبی شدن مجدد واثرات آن بر منطقه وافغانستان

خبرگزاری شهید توانا سنبله ۳۰, ۱۳۹۳ 1219 بازدید

حجت الله

اساس وخمیر مایه جهان دو قطبی که انسان در آن قرار دارد، همان دو قطبی بودن وتضاد است.خداوند دوشبکه مثبت و منفی را آفرید و انسان را در وضعیت انتخاب این دو شبکه قرار داد، در حالی که میل به این دو را نیز در وجود او نهاد تا بتواند به اختیار خود هر یک از این دو شبکه متضاد را انتخاب و بسوی آن حرکت کند.«فالهمها فجورها وتقواها ، سپس پلیدکاری وپرهیزگاری اش را به او الهام کرد.

 این آزمایش بزرگی است که پختگی وکارازمودگی بدنبال دارد واگر نبود، هرگز درجهان هستی تجربه ای متعالی ایجاد نمی شد. اما انسان فراموش می کند که در کجا قرار دارد و منظور از آفرینش این دنیای پر از تضاد چیست. دنیایی که در یک سو فساد و ظلم وبی عدالتی و . . . و در سوی دیگر حق وعدالت و ایثار و فداکاری و . . . در جریان است
با فروپاشی شوروی در دههء نود قرن پیشین (قرن بیست)، جهان به صورت یکجانبه دستخوش چنان حوادثی شد که بیشتر از جانب یکی از قدرت های پیشین (ایالات متحدهء امریکا)، اداره و استقامت دهی می شد.
لشکر کشیهای غرب به استقامت شرق، که در لباس کاذب «استقرار دموکراسی و دفاع از حقوق بشر» صورت می گرفت، در حقیقت برای توسعهء ساحهء نفوذ و تسخیر نقاط استراتیژیک در جهان بعد از فروپاشی شوروی بود، که از جنگ و تجزیهء یوگوسلاوی آغاز و به استقامت های افغانستان، عراق، لیبیا، مصر و سایر مناطق توسعه یافت و چنان جوی را بوجود آورد، که نه تنها به کشیدگیهای منطقوی افزود و ترور ریزم  را تقویت کرد، بلکه با برهم زدن بیلانس قدرت در سطح جهان، تمام تصامیم و فیصله ها، در «واشنگتن» و «لندن» اتخاذ می گردیدند، که فضای سیاسی جهان را بیشتر مکدر ساخته و به نا امنی ها و رشد تروریزم که دیگر به مرزهای غرب رسیده بود، نیز انجامید.
نبود شوروی و ایجاد سیستم یک قطبی در جهان، علاوه از تشدید جنگ و کشیدگیهای منطقوی، یکی هم ایجاد بحران فکری در میان احزاب چپ و دموکراتیک در جهان شد و باعث گردید تا بسیاری از احزاب چپ بسوی انشعابات تحمیلی تا سرحد پیوستن به احزاب «سوسیال دموکراسی» بروند و در دفاع از سرمایداری غارتگر و جنگ طلب قرار گیرند.
حوادث اخیر در «کریمه» (جزیرهء کوچکی در جوار اوکراین) و موضع محکم و قاطع روسیه در قبال آن مسأله، که برای جهانیان و حتی غرب غیر منتظره بود و تا حال شوک اند و خبر از پایان جهان یک قطبی را می دهد. با همه ای مشابهت های نظام های سرمایه داری در غرب و روسیه، باید خوشحال بود که جو سیاسی حاضر جهان، با سرعت جای خود را به یکه تازی های واشنگتن و لندن می دهد.

برای ملت های مظلوم جهان، سیاست های واشنگتن و مسکو فرقی نمی کند، زیرا هردو قدرت نظام سرمایه داری را حمایت و توسعه می دهند، اما اختلاف این دو دیو سرمایه داری بر سر تقسیم جهان و نوع کنترول بر آن، با همه ای شباهت ها و خطرات، مفیدتر از دوران یکه تازی های واشنگتن در دونیم دهه ای بعد از فروپاشی شوروی است!

ما نه تنها به دو قطبی، بلکه حتی چند قطبی بودن جهان نیازمندیم، چه جهان «ما» در سایه ای اختلافات ابر قدرتها و توازن قدرت (بیلانس نظامی)، بیشتر امن خواهد بود، زیرا ما دیدیم که یک قطبی بودن جهان بعد از فروپاشی شوروی، چه مصائبی در قبال داشت و جهان را چگونه بار دیگر بسوی دوران استعمار برد و عملاً کشورهای آزاد و مستقل، حتی استقلال سیاسی و مواضع خود ارادیت شانرا از دست دادند.

حضور امریکا را، در سیزده سال گذشته درافغانستان شاهد بودیم که با صبح کاذب دموکراسی وارد  این کشور شد وعلی الرغم تمام وعده هایش ازهیچ عمل نامشروع  نظامی، سیاسی وغیرانسانی در برابر این ملت ومنزوی ساختن این کشور دریغ نورزید.

افغانستان در صدسال اخیر، هیچگاه بسان امروز حاکمیت ملی واستقال سیاسی اش به ممخاطره نیافتیده بود. نکته جالب اینجاست که عده ای از شخصیت سیاسی وحتی قلم بدستان ما که سالها دربرابر اشغال گران مبارزه نمودند امورز زیر نعره مضحک« دومکراسی» و«حقوق بشر» هجوم نظام امپریالیزم جهانی را مشروعیت بخشیده واین گام را یک اقدام بشر دوستانه وبخیر صلاح افغانستان می دانند.

نمی خواهم از انتخابات مضحک چیزی در این کنکاش بیان کنم اما باید عنوان کنم، تما می این بیشرمی ها سیاسی که در این کشور می گذرد از نبود استقلالیت کامل سیاسی است که بدبختانه رهبران حلقه زده ما، فاقد هر نوع تصمیم گیری بخاطر سرنوشت وتاریخ این کشور هستند وهمان طور که در آغاز این متن اشاره داشتم اصل تصمیم گیرنده در پیوند به سرونشت کشور در بیرون از قلمرو این مزرعه گرفته می شود،  وسخن آخر هم این که ملت نجیب، قشر دانشجو وآگاه افغانستان فریب شعارهای کلیشه ای وناسیونالیستی برخی سیا سیون را نخورید که این ها خود عوامل این بن بست گندیده هستند.

مرگ بر امپریالیسم وسیاست های نو استعماری

نویسنده: حجت الله “میرزایی”

 

+
  1. محمدشفیع سنبله ,۳۱, ۱۳۹۳ در ۷:۵۶ قبل از ظهر - Reply

    بسیارعالی میرزایی صاحب

پاسخی بگذارید »

*

code